Seznam členů tenisového oddílu Baník Příbram pro rok 2013 naleznete v jednotlivých podkapitolách.